10, 1955, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_1-2_src Source file
48 MB 7
pdf Sobotka_10_1955_1-2_ocr OCR file
17 MB 5
pdf Sobotka_10_1955_1-2 Table of contents
40 kB 6
 Author
Title / Column
Page
Dziesięć lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego. 7–54
K. Ganzel, Wyzwolenie Śląska 55–85
H. Zieliński, Położenie i walka górno-śląskiej klasy robotniczej podczas pierwszej wojny światowej 86–128
K. Orzechowski, Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich. Wycinek badań (Część druga) 129–182
Materiały
S. Michalkiewicz, Niektóre zagadnienia z dziejów górnictwa w okręgu wałbrzyskim w drugiej połowie XVIII w. 183–217
Wspomnienia J. Fiedora, J. Białego, W. Dziurlowej 218–247
Recenzje
H. F. Gentzen, Badania polskoznawcze w dzisiejszych Niemczech 248–262
Szkice z dziejów Ślaska − K. Piwarski 262–272
Dziesięć wieków Śląska : wystawa w Muzeum Śląskim we Wrocławiu − J. Raba, J. Leszczyński 272–277
Pieśni górnicze Górnego Śląska − C. Hernas 277–281
J. Wantuła, Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego − J. Leszczyński 281–289
E. J. Osmańczyk, Śląsk w Polsce Ludowej − S. Ziemba 289–292
Naše národní minulosta v dokumentach − E. Maleczyńska 292–293
V. Vojtíšek, O vývoji methody diplomatické a jejch potřebach − A. Skowrońska 293–296
Problematyka związana z dziejami Śląska w czasopismach − A. Skowrońska 297–314
Kronika naukowa
315–335

 

268 Total Views 2 Views Today