10, 1955, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_10_1955_1-2_src Source file
48 MB 1

sob017

Artykuły
str.
Dziesięć lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego. 7
K. Ganzel, Wyzwolenie Śląska 55
H. Zieliński, Położenie i walka górno-śląskiej klasy robotniczej podczas pierwszej wojny światowej 86
K. Orzechowski, Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich. Wycinek badań (Część druga) 129
Materiały
S. Michalkiewicz, Niektóre zagadnienia z dziejów górnictwa w okręgu wałbrzyskim w drugiej połowie XVIII w. 182
Wspomnienia J. Fiedora, J. Białego, W. Dziurlowej 217
Recenzje
H. F. Gentzen, Badania polskoznawcze w dzisiejszych Niemczech 247
Szkice z dziejów Ślaska − K. Piwarski 261
Dziesięć wieków Śląska : wystawa w Muzeum Śląskim we Wrocławiu − J. Raba, J. Leszczyński 271
Pieśni górnicze Górnego Śląska − C. Hernas 276
J. Wantuła, Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego − J. Leszczyński 280
E. J. Osmańczyk, Śląsk w Polsce Ludowej − S. Ziemba 288
Naše národní minulosta v dokumentach − E. Maleczyńska 291
V. Vojtíšek, O vývoji methody diplomatické a jejch potřebach − A. Skowrońska 292
Problematyka związana z dziejami Śląska w czasopismach
292
Kronika naukowa
314
po str.
Tablica do artykułu H. Zielińskiego 127
227 Total Views 1 Views Today