11, 1956, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_11_1956_1_src Source file
25 MB 3
pdf Sobotka_11_1956_1_ocr OCR file
8 MB 3
pdf Sobotka_11_1956_1 Table of contents
54 kB 2
W związku ze śmiercią Bolesława Bieruta
Artykuły
L. Stern, Wielki niemiecki przyrodnik i humanista Jerzy Agricola i jego czasy 1–38
A. Rogalski, Materiały do dziejów postawy społeczno-politycznej władz kościelnych na Śląsku od połowy XVIII do połowy XIX wieku 39–58
J. Chlebowczyk, Płace nominalne w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim w okresie przechodzenia do kapitalizmu monopolistycznego (na przełomie XIX i XX wieku) 59–103
Miscellanea źródłowe
W. Pyrek, Z polskości mas ludowych Wrocławia w początkach XV w. 104–107
 Roman Heck, Polskie formuły przysiąg z wsi podwrocławskiej z lat 1591—1601 107–109
A. Stojanowska, List spusny Marianny Petrasonki 109–110
Wspomnienia śląskich ludzi pracy
K. Fiedor, Wspomnienia Józefa Kurzawy z Dziadowej Kłody 111–117
Dyskusja nad konceptem „Historii Śląska”
Głosy historyków polskich (K. Piwarski, S. Kieniewicz, J. A. Wilder) 118–129
Głosy historyków czechosłowackich (Wyniki konferencji Slezského Studijniho Ústavu, F. Kavka) 129–132
Recenzje
133-–155
 K. Zathey Bibliotekoznawstwo. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” 1955, ser. A, nr 1) 152–155
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
 156–163
Kronika naukowa
164–167
319 Total Views 1 Views Today