11, 1956, 3

sob021

Artykuły
Str.
K. Orzechowski, Rozmieszczenie chłopskiej własności podległej na Górnym Śląsku w przeddzień uwłaszczenia 317
G Schmerbach, Materiały dotyczące terroru faszystowskiego przeciwko Komunistycznej Partii Niemiec w rejencji opolskiej w latach 1932-1934 380
R. Bertisch, Materiały do dziejów organizacji osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 412
Miscellanea źródłowe
F. Popiołek, Kilka dokumentów do dziejów górali beskidzkich 452
Dyskusja nad konceptem „Historii Śląska”
Z wypowiedzi historyków niemieckich (K. Obermann) 459
Recenzje
Česko-polský sbornik vedeckých praci, t. I − A. Galos 463
P. Wandel, Wie es zur Oder-Neisse-Grenze kam − L. Tyszkiewicz 465
L. Santifaller, Über die urkunde für das breslauer St. Vincencstift vom Jahre 1139/1149 − A. Skowrońska 470
E. Karwot, Katalog magii Rudolfa − L. Matusik 472
B. Indra, Povstání nevolníků v Oldřišově u Opavy r. 1765 − J. Leszczyński 475
H. Meyer, Studien zur deutschen Literaturgeschichte − M. Szyrocki 477
S. Walczak, W 75. rocznicę walk klasowych górników Zabrza − fr. 478
J. Marchlewski Pisma wybrane : t.II − J. Raba 480
Z. Rogoziński, Z metodyki statystycznej badań społecznych na przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich w Polsce − A. Jagielski 483
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
Silesiaca oraz prace i artykuły naświetlające pośrednio dzieje Śląska – zestawiła B. Leszczyńska 488
Kronika naukowa
J. Brankačk, O pracy i zadaniach Oddziału Historii Łużyc Instytutu Łużyckiego na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku 499
M. Antonow, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach w latach 1949-1955 501
M. Antonow, Ogólny wykaz zagadnień, do których znajdują się materiały w starszych archiwaliach Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 505
A. Staszkow, Notatki poświęcone wpływom rewolucji 1905 r. na Śląsku 507
J. L., Stacja naukowa PTH w Katowicach 511

 

155 Total Views 1 Views Today