12, 1957, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_1_src Source file
21 MB 5
pdf Sobotka_12_1957_1_ocr OCR file
7 MB 5
pdf Sobotka_12_1957_1 Table of contents
50 kB 6
Author
Title / Column
Page
Artykuły
L. Tyszkiewicz, Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudalnym na Śląsku 1–51
T. Kruszewska, O związkach Jana Turnowskiego z Wrocławiem 51–64
J. Jaros, Historia kopalni “Król” w Chorzowie w latach 1918-1922 65–83
Dyskusja na konspektem “Historii Śląska”
Na marginesie uwag historyków czechosłowackich w sprawie konspektu “Historii Śląska” − K. Maleczyński, R. Heck, E. Maleczyńska, J. Gierowski, S. Inglot 84–90
Recenzje
91–114
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
115–126
Kronika naukowa
127–133
Streszczenie artykułów w języku niemieckim
134–135
251 Total Views 2 Views Today