12, 1957, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_1_src Source file
21 MB 0

sob023

Artykuły
Str.
L. Tyszkiewicz, Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudalnym na Śląsku 1
T. Kruszewska, O związkach Jana Turnowskiego z Wrocławiem 51
J. Jaros, Historia kopalni “Król” w Chorzowie w latach 1918-1922 65
Dyskusja na konspektem “Historii Śląska”
Na marginesie uwag historyków czechosłowackich w sprawie konspektu “Historii Śląska” − K. Maleczyński, R. Heck, E. Maleczyńska, J. Gierowski, S. Inglot 84
Recenzje
H. Dąbrowski, Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru cystersów w Henrykowie − W. Korta 91
W. Boelcke, Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom Ausgehenden 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert − J. Leszczyński 96
M. Šmerda, Protireformace a narodnostni situace v Hornim Slezsku − J. Leszczyński 101
E. Meyer, Über die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen im Geschichtsunterricht − K. Maleczyński 105
Z popularnych publikacji o dziejach Śląska
“Biblioteka Wałbrzyska”, wyd. “Trybuny Wałbrzyskiej” , r. 1956 − R. Heck, J. Raba 106
Problematyka historii Śląska w gazetach śląskich w 1956 r. − R. Heck, J. Raba 109
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
115
Kronika naukowa
J. Raba, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w 1956 r. 127
H. Zieliński, Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN (1 I 1953 – 31 XII 1956) 128
T. Ładogórski, Pracownia wrocławska Zakładu Atlasu Historycznego w r. 1955/1956 132
Streszczenie artykułów w języku niemieckim
134
190 Total Views 2 Views Today