12, 1957, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_2_src Source file
28 MB 6
pdf Sobotka_12_1957_2_ocr OCR file
11 MB 5
pdf Sobotka_12_1957_2 Table of contents
56 kB 5
Author
Title / Column
Page
Artykuły
M. Rehorowski, Sprzęty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brzegu (z roku 1353) 137–168
M. Pater, Władze pruskie wobec prasy polskiej na Górnym Śląsku przed kulturkampfem (1860–1871) 169–210
A. Pilch, Rozwój ruchu robotniczego w bielsko-bialskim okręgu przemysłowym w latach 1905–1907 211–228
Studia materiałowe
J. W. Opatrny, Listy S. B. Lindego do J. E. Purkyniego 229–245
F. Połomski, Materiały do sytuacji sezonowych robotników rolnych w śląskim rolnictwie kapitalistycznym 246–262
Recenzje
263–292
Polemika
293–300
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
301–307
Kronika naukowa
308–320
Streszczenia w języku niemieckim
321–322

 

187 Total Views 2 Views Today