12, 1957, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_2_src Source file
28 MB 0

sob024

Artykuły
M. Rehorowski, Sprzęty przedstawione w miniaturach kodeksu z Brzegu (z roku 1353) 137
M. Pater, Władze pruskie wobec prasy polskiej na Górnym Śląsku przed kulturkampfem (1860–1871) 169
A. Pilch, Rozwój ruchu robotniczego w bielsko-bialskim okręgu przemysłowym w latach 1905–1907 211
Studia materiałowe
J. W. Opatrny, Listy S. B. Lindego do J. E. Purkyniego 229
F. Połomski, Materiały do sytuacji sezonowych robotników rolnych w śląskim rolnictwie kapitalistycznym 246
Recenzje
“Zeitschrift für Ostforschung”, Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa, – K. Maleczyński 263
J. Fogger, Beiträge zur Wirtschafstkunde der Grafschaft Glatz – A. Galos 269
K. Tymieniecki, Narocznicy w gospodarstwie feudalnym – Karol Maleczyński 270
Visitace maltézskych velkostatků ve Slezsku roku 1536 – R. Heck 279
F. Matějek, Gostomski a soudobé hospodářské instrukce w českých zemich – A. Nyrek 280
E. Palm, Beiträge zur Geschichte des Klassenkampfes des Oberlausitzer Landvolkes zur Zeit des Spätfeudalismus – J. Leszczyński 281
T. Jędruszczak, Polityka rządu polskiego wobec trzeciego powstania na Śląsku w 1921 r. – H. Zieliński 283
Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft – A. Dereń 284
A. Glapa, Strój międzyrzecko-babimojski (lubuski); L. Malicki, Strój górali śląskich – B. Garyga 290
Przewodnik po zabytkach Wrocławia – R. Heck 290
Polemika
W. Dziewulski, Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XIII wieku 293
K. Maleczyński, W sprawie artykułu Władysława Dziewulskiego 299
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
301
Kronika naukowa
Konferencja historyków polskich i czechosłowackich w Cieszynie 308
Wznowienie Polskiego słownika biograficznego 309
M. Haisig, Muzeum Śląskie we Wrocławiu 310
B. Turoń, Z Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 313
E. Maleczyńska, Z wędrówek po archiwach i bibliotekach praskich 317
E. Maleczyńska, Z prac nad upowszechnieniem znajomości słowiańskiej historii ojczystej na Łużycach 320
Streszczenia w języku niemieckim
321
141 Total Views 1 Views Today