12, 1957, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_3_src Source file
19 MB 5
pdf Sobotka_12_1957_3_ocr OCR file
8 MB 6
pdf Sobotka_12_1957_3 Table of contents
57 kB 7
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Reiter, Szkolnictwo śląskie w latach rewolucji 1905–1907 323–338
J. Polišenský, Kilka uwag o czechosłowackich studiach i materiałach w zakresie historii powszechnej 339–359
K. Maleczyński, Kilka dokumentów z pierwszej połowy XIII wieku z Archiwum Joannitów w Orliku 360–372
Wspomnienia śląskich ludzi
B. Jońca, Fragmenty wspomnień 373–392
Dyskusja nad konspektem “Historii Śląska”
W sprawie uwag historyków czeskich nad konspektem “Historii Śląska” okresu 1764–1850 – J. Chlebowczyk, W. Długoborski, K. Popiołek, H. Zieliński 393–400
Bibliografia
401–434
Recenzje 435–443
Streszczenia w języku niemieckim
444–445

 

175 Total Views 2 Views Today