12, 1957, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_3_src Source file
19 MB 0

sob1957-3

 

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Reiter, Szkolnictwo śląskie w latach rewolucji 1905–1907 323
J. Polišenský, Kilka uwag o czechosłowackich studiach i materiałach w zakresie historii powszechnej 339
K. Maleczyński, Kilka dokumentów z pierwszej połowy XIII wieku z Archiwum Joannitów w Orliku 316
Wspomnienia śląskich ludzi
B. Jońca, Fragmenty wspomnień 373
Dyskusja nad konspektem “Historii Śląska”
W sprawie uwag historyków czeskich nad konspektem “Historii Śląska” okresu 1764–1850 – J. Chlebowczyk, W. Długoborski, K. Popiołek, H. Zieliński 393
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1956 – zestawił K. Maleczyński 401
Wiadomości wstępne 401
A. Ogólne 401
1. Bibliografie i czasopisma 401
2. Towarzystwa naukowe, konferencje, zjazdy 402
B. Nauki pomocnicze historii 403
1. Archiwa i biblioteki 403
2. Wydawnictwa i książka 404
3. Muzea i wystawy 404
4. Dyplomatyka, numizmatyka, heraldyka 405
5. Geografia, osadnictwo, demografia 405
6. Język, zagadnienia etniczne 406
7. Etnografia 407
Historia Śląska, źródła i opracowania 407
A. Ogólne 408
B. Układ chronologiczny 408
1. Epoka wspólnoty pierwotnej i epoka feudalizmu do połowy XIV w. 409
2. Okres od połowy XIV w. do połowy XVIII w. 410
3. Okres od połowy XVIII w. do połowy XIX w. 412
4. Okres od połowy XIX w. do 1945 r. 413
5. Śląsk w ramach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 416
C. Osoby 422
D. Miejscowości i poszczególne regiony 426
Recenzje
Szkice z dziejów Śląska, t. II – K. Piwarski 435
Dziesięć wieków Bytomia – A. Galos 441
Streszczenia w języku niemieckim
444
115 Total Views 1 Views Today