12, 1957, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_12_1957_4_src Source file
24 MB 10
pdf Sobotka_12_1957_4_ocr OCR file
10 MB 14
pdf Sobotka_12_1957_4 Table of contents
58 kB 7
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
W. Dziewulski, Kłodzko w XIV i początku XV wieku 447–485
F. Mětšk, Ruch ludności i zmiany struktury ludnościowej w dolnołużyckim państwie stanowym Żary w latach 1618–1818 487–511
M. Orzechowski, Z dziejów polskiej ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku. Weryfikacja narodowościowa (1945–1949) 513–550
Miscellanea i przyczynki
T. Włodarska, Początki najstarszej kopalni węgla na Górnym śląsku oraz pierwszy strajk jej załogi w 1772 roku 551–556
K. Orzechowski, Zmienność chłopskich nazwisk na Górnym śląsku w XIX wieku 557–559
Recenzje
561–581
Polemika
J. Ender, Jeszcze w sprawie studiów E. Estkowskiego 583
Kronika naukowa
585–599
Streszczenia w języku niemieckim
601–603

 

159 Total Views 2 Views Today