13, 1958, 2

sob028

Artykuły i studia materiałowe
Str.
W sprawie gospodarki cystersów lubiąskich:
I. H. Dąbrowski, Uwagi nad początkami opactwa cystersów w Lubiążu 169
II. W. Korta, Rozwój wielkiej własności klasztornej na Śląsku do połowy XIII wieku 179
J. Janczak Mikołaj Henelius jako geograf Śląska 207
F. Mainuš Prószkowska manufaktura wyrobów fajansowych w latach 1769-1783 223
M. Komaszyński Kazamaty Bramy Fryderyka we Wrocławiu 243
A. Stasiak Rozwój demograficzny Wrocławia w XIX wieku 267
Miscellanea źródłowe
A. Skowrońska Kilka nie drukowanych dokumentów biskupa Tomasza I z lat 1239-1259 305
Recenzje
S. Fornacon, Michael Weisse − L. Matusik 319
B. W. Januszewski, Nowe źródła do studiów nad Towarzystwem Literacko-słowiańskim we Wrocławiu − J. W. Opatrny 321
A. Bożek, Pamiętniki − M. Orzechowski 324
S. Nowakowski, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim − M. Orzechowski 330
Z popularnych wydawnictw śląskich 1957 roku − R. Heck, M. Orzechowski 334
Zapiski sprawozdawcze
J. Jirásek, Poddani na panstvi olomouckeho biskupstvi v druhe polovine 16 stoleti − J. L. 339
V. Husa, Tomaš Müntzer a Čechy − E. M. 340
Jednota bratrska 1457-1957 − L. M. 341
M. Walter, Z dziejów polskości klasztoru cystersek w Trzebnicy w latach 1589-1741 na tle stosunków polsko-habsburskich − J. L. 342
Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641-1653 − W. Czapliński 343
Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku. Wybór źródeł − K. M. 344
„Z pola walki” − J. P. 344
T. Bierschenk, Die deutsche Volksgruppe in Polen 1934-1939 − J. P. 345
Polemika
W. Dziewulski, W sprawie walk górnikow na początku XVIII wierku. Odpowiedź na replikę prof. K. Maleczyńskiego 347
Kronika naukowa
A. Mrowiec, Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach 350
K. Maleczyński, Materiały do historii Polski w głównym saskim archiwum krajowym. Część I: Historia Śląska do XVIII wieku 353
List do Redakcji 359
Streszczenia w języku niemieckim
358

 

260 Total Views 1 Views Today