13, 1958, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_13_1958_3_src Source file
27 MB 2
pdf Sobotka_13_1958_3_ocr OCR file
7 MB 1
pdf Sobotka_13_1958_3 Table of contents
60 kB 2
 Autor  Tytuł / Dział Str.
J. Gierowski,
“Tadeusz Mikulski”
361–354
Artykuły i studia materiałowe
A. Nasz, Wpływ śląsko-łużyckiej rubieży leśnej na dynamikę procesów etnograficznych 365–408
B. Szerer, Na marginesie problematyki narodowej Górnego Śląska pierwszych lat XX wieku 409–432
Z. Rutkowski, Rozruchy głodowe w Żarach w świetle materiałów archiwalnych i prasy regionalnej 433–441
J. Pabisz, Materiały do historii strajku robotników rolnych na Śląsku Cieszyńskim (1925 r.) 443–453
M. Myška, Z nowych badań nad początkami czeskiego ruchu robotniczego 455–470
Miscellanea źródłowe
J. Leszczyński, Nieznany patent króla czeskiego Fryderyka I w sprawie buntu chłopskiego w księstwie świdnicko-jaworskim 471–473
J. Ender, Wrocławski doktorat Pestalozziego 475–477
Recenzje
479–509
Zapiski sprawozdawcze
511–518
Kronika naukowa
519–525
Streszczenia w języku niemieckim
527–528
224 Total Views 1 Views Today