14, 1959, 4

sob037

Artykuły i studia materiałowe
Str.
R. Heck, Z dziejów Polaków heretyków w Czechach w drugiej połowie XV wieku 443
L. Matusiak, Michał Weisse 457
Z. Kwaśny, Młyny zbożowe w majątkach Schaffgotschów na początku XVIII wieku 487
T. Bieda, Materiały do dziejów walki górników wałbrzyskich o płace w 1905 roku 499
M. Orzechowski, Kilka przyczynków do biografii politycznej Wojciecha Korfantego 519
Recenzje
Nálezy mincí v Čechach, na Moravě a ve Slezsku − M. Haisig 567
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej” Architektura − M. Zlat 568
A. Więcek, Medale Piastów Śląskich − M. Haisig 576
Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechach − C. Hernas 577
J. Śliziński, Z działalności braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.) − L. Matusik 580
Zapiski sprawozdawcze
B. Olszewskich, Lokalizacja zakładów I. G. Farben w Kędzierzynie na tle hitlerowskich koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do Śląska Opolskiego − M. O. 583
G. Hultsch, Aus der Geschichte der schlesisch-polnisch sprechenden Gemeinden − E. M. 583
J. Czupiał, Gospodarka niemieckich monopolistów w przemyśle celulozowo-papierniczym opolszczyzny − M. O. 584
L. Gelberg, Anulowanie przez III Rzeszę polsko-niemieckiej deklaracji z 26 stycznia 1934 r. − K. W. 584
K. Lapter, Angielskie gwarancje dla Polski w r. 1939 − K. W. 585
Ostatnia próba germanizacji Śląska Opolskiego − M. Orzechowski 585
Ci, co przetrwali. Wspomnienia Polaków z Dolnego Śląska − J. S. 586
246 Total Views 1 Views Today