15, 1960, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_15_1960_1_src Source file
18 MB 3
pdf Sobotka_15_1960_1_ocr OCR file
5 MB 4
pdf Sobotka_15_1960_1 Table of contents
100 kB 4
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
D. Třeštik, Miejski formularz opawski z początku XIV wieku 1–14
B. Leszczyńska, Jan Milicz z Kromieryża i jego kontakty z ziemiami polskimi 15–22
A. Rombowski, Polskie podręczniki w dawnych księgozbiorach wrocławskich 23–36
M. Pater, Katolicki ruch polityczny na Śląsku w 1866 roku 37–62
Artykuły recenzyjne
W. Korta, W sprawie gospodarki wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII wieku 63–72
Miscellanea źródłowe
T. Gospodarek, List gończy za Hercenem na Śląsku 73–74
Recenzje
 75–92
Zapiski sprawozdawcze
 93–100

 

244 Total Views 2 Views Today