15, 1960, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_15_1960_3_src Source file
26 MB 4
pdf Sobotka_15_1960_3_ocr OCR file
10 MB 3
pdf Sobotka_15_1960_3 Table of contents
86 kB 3
Author
Title / Colimn
Page
Artykuły i studia materiałowe
K. Popiołek Stan i potrzeby badań nad dziejami okupacji na Śląsku 271–288
N.t Kołomejczyk Powstanie i rozwój organizacji Polskiej Partii Robotniczej na Dolnym Śląsku w 1945 roku 289–304
J. Popkiewicz Stan i perspektywy badań nad rozwojem gospodarczym Śląska w okresie Polski Ludowej 305–330
E. Maleczyńska W sprawie badań nad historią lokalną 331–354
J. Rǔžička Badania z zakresu dziejów lokalnych 355–376
J. Michalska Materiały do dziejów Piętnastolecia Dolnego Śląska w Archiwum Państwowym m. Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 377–392
Recenzje
393–422
Zapiski sprawozdawcze
423–428
Polemika
429–432
Kronika naukowa
 433–444
Streszczenia w języku niemieckim
445–448

 

258 Total Views 1 Views Today