16, 1961, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_1_src Source file
20 MB 3
pdf Sobotka_16_1961_1_ocr OCR file
9 MB 3
pdf Sobotka_16_1961_1 Table of contents
86 kB 3
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Prace historyków polskich nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich. Referat zbiorowy wygłoszony na posiedzeniu Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej w Pradze 1959 r.:
I. J. Dąbrowski Wczesne średniowiecze 1
II. E. Maleczyńska Okres od XIV do połowy XVI wieku 8
III. K. Lepszy Wieki XVI-XVII 13
IV. J. Chlebowczyk Powojenny dorobek historiografii polskiej w zakresie stosunków polsko-czeskich i słowackich w XIX-XX wieku (do r. 1945) 22
F. Mětšk Uwagi w sprawie germanizacji na terenie księstwa krośnieńskiego 43
K. Kwaśniewski Niektóre obrzędy ludowe dawnego Wrocławia 54
J. Rudnicka Relacje Wojciecha Cybulskiego o Wrocławiu : (korespondencja do rodziny z lat 1860-1862) 65
A. Juzwenko Na marginesie wpływu polityki wschodniej rządu polskiego na ukształtowanie się zachodniej granicy Polski (1918-1920) 74
W. Urban Ostatnie kazanie polskie w Kościele Św. Marcina we Wrocławiu 101
Recenzje
Zapiski sprawozdawcze
Kronika naukowa
Streszczenia w języku niemieckim
263 Total Views 1 Views Today