16, 1961, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_2_src Source file
26 MB 10
pdf Sobotka_16_1961_2 Table of contents
113 kB 10
pdf Sobotka_16_1961_2_ocr OCR file
7 MB 10
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Leszczyński, Problem chłopski na sejmie górnołużyckim od zarania XVI do początków XVII wieku 143
A. Nikliborc, Osiemnastowieczny import książki francuskiej do Polski przez Kornów 161
M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej 176
B. W. Januszewski, Listy Władysława Nehringa do Zygmunta Celichowskiego (1874-1901) 200
B. Szerer, W obronie prawdy historycznej czy starych mitów? (Na marginesie ostatnich prac o ruchu robotniczym na Śląsku) 231
C. Hernas, Z. Kubikowski, R. Wołoszyński, Kilka uwag na temat potrzeby, organizacji i programu badań kulturoznawczych na Dolnym Śląsku 251
Miscellanea
J. Pasławska, Z dziejów polskości kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu 265
Recenzje
Zapiski sprawozdawcze
Kronika naukowa
Streszczenia w języku niemieckim
314

 

301 Total Views 2 Views Today