16, 1961, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_3_src Source file
24 MB 8
pdf Sobotka_16_1961_3_ocr OCR file
8 MB 9
pdf Sobotka_16_1961_3 Table of contents
46 kB 9
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Rawp, Gubiński cech muzykantów wiejskich w latach 1689-1806 317–326
M. Orzechowski, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów narodowościowych na G. Śląsku w latach 1922-1933 327–363
Z. Kwaśny, Materiały do dziejów zakładów przemysłowych w okręgu jeleniogórskim w latach 1942-1943 364–389
Miscellanea źródłowe
W. Długoborski, Cztery nieznane relacje o powstaniu wrocławskim 1793 roku 390–402
K. Fiedor, Polskie organizacje we Wrocławiu w świetle raportów z r. 1880 403
W. Malewiczowa, Pismo pastora Lessmanna z r. 1918 o polskości mieszkańców Międzyborza 408
Recenzje i zapiski sprawozdawcze
 411–424
Bibliografia
Kronika naukowa
F. Mětšk, Cele i działalność Sekcji Krajoznawczej Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie 473–477
Streszczenia w języku niemieckim
478–479

 

256 Total Views 1 Views Today