16, 1961, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_16_1961_4_src Source file
26 MB 10
pdf Sobotka_16_1961_4_ocr OCR file
9 MB 9
pdf Sobotka_16_1961_4 Table of contents
61 kB 9
Author
Title / Column
Page
Artykuły i studia materiałowe
Z. Świechowski, Zadania historii sztuki w stosunku do średniowiecznej sztuki Śląska 481–494
K. Maleczyński, Ze studiów nad ludnością chłopską w Polsce wcześniejszego średniowiecza (do połowy XIII w.) 495–527
W. Korta, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej w Polsce do połowy XIII wieku 528–566
J. Sawicki, Ze studiów nad konstytucjami wrocławskimi biskupa Nankera (1327-1331) 567–597
M. Kapłon, W sprawie zajęcia Wschowy przez Kazimierza Wielkiego 598–601
Recenzje
602–621
Zapiski sprawozdawcze
622–626
Kronika naukowa
627–633
Streszczenia w języku niemieckim
634–636

 

261 Total Views 1 Views Today