17, 1962, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_17_1962_1_src Source file
22 MB 7
pdf Sobotka_17_1962_1_ocr OCR file
7 MB 8
pdf Sobotka_17_1962_1 Table of contents
104 kB 8
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
F. Ryszka, Temat: Powstanie śląskie – po ośmiu latach (Uwagi na marginesie sesji naukowej w Katowicach w czterdziestolecie trzeciego powstania śląskiego) 1–7
W. Długoborski, Powstanie tkaczy 1793 r. (Próba nowego spojrzenia) 8–30
J. Valenta, Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do Polski w latach 1918-1921 31–57
A. Madeja, Materiały do dziejów polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy w latach 1936-1939 58–83
Miscellanea źródłowe
S. Inglot, Memoriał “O fabrykacji sukna we Francji i Niderlandach i o środkach, które należałoby wprowadzić w pruskich manufakturach sukna” 84–89
W. Turoń, Dowody polskości Śląska w źródłach kartograficznych 90–95
Recenzje
96–120
Zapiski sprawozdawcze
 121–130
Polemika
Andrzej Dereń W sprawie porządkowania akt Rejencji Opolskiej  131–136
Kronika naukowa
 137–146
Listy do redakcji
Wiktor Redka W sprawie badań regionalnych  147
Streszczenia w języku niemieckim
148–150
310 Total Views 1 Views Today