17, 1962, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_17_1962_2_src Source file
26 MB 6
pdf Sobotka_17_1962_2_ocr OCR file
8 MB 8
pdf Sobotka_17_1962_2 Table of contents
106 kB 6
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły i studia materiałowe
J. Polišenský, Związki Jana Jesseńskiego z Wrocławiem 151–164
K. Matwijowski, Z działalności pietystów w księstwie cieszyńskim 165–189
M. Pater, W sprawie ”myśli słowiańskiej” 190–203
K. Fiedor, Władze niemieckie wobec polskich robotników rolnych w latach 1918-1932 204–247
E. Seeber, Eksploatacja robotników polskich w niemieckim przemyśle i rolnictwie w latach 1939-1945 248–279
Miscellanea źródłowe
T. Włodarska, Memoriał dotyczący położenia biedoty wiejskiej w wolnym państwie stanowym Księżno w 1855 roku 280–285
Recenzje
 286–305
Zapiski sprawozdawcze
306–315
Kronika naukowa
 316–319
Streszczenia w języku niemieckim
320–323
Konkurs
325–326
224 Total Views 1 Views Today