18, 1963, 2

sob052

Artykuły i studia materiałowe
Str.
R. Heck, Walka ideologiczno-propagadnowa o kandydaturę Jagiellońską w Czechach w roku 1438 95
M. Szyrocki, Przełom w literaturze niemieckiej XVII wieku a Śląsk 120
H. Szwejowska Z dziejów Biblioteki kościoła Św. Piotra i Pawła w Legnicy jako Książnicy Miejskiej i Szkolnej 141
A. Nikliborc Przyczynek do dziejów popularyzacji literatury francuskiej w Polsce przez firmę Kornów 151
A. Brożek Imigracja ludności z Galicji i Kongresówki do przemysłu na Górnym Śląsku przed rokiem 1885 159
Recenzje
Sprawy śląskie w „Acta Tomiciana” − E. Maleczyńska 186
G. Franz, Der Dreissigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte − J. Leszczyński 187
A. Brożek, K otazce imigrace slovanskeho obyvatelstva do Horneho Slezska pred prvni svetovou valkou − K. Jonca 191
Pamiętniki powstańców śląskich, t. II − T. Jędruszczak 192
Wspomnienia komunistów śląskich − J. Pabisz 196
W. M. Drzewieniecki, The german-polish frontier − A. Basak i A. Juzwenko 198
Auf den Spuren der ”Ostforschung”. Eine Sammlung von Beiträgen der Arbeitsgemenschaft zur Bekämpfung der Westdeutschen „Ostforschung” beim Institut für Geschichte der Europäischen Volksdemokratien − F. Biały 201
Zapiski sprawozdawcze
F. Kavka, Bila hora a česke dejiny − J. L. 205
J. Polišenský, Třicetleta valka a český narod − J. L. 205
B. Šindelář, Slezska otazka na mirovem kongresu vestfalskem 1643-1648 − J. L. 206
M. Šmerda, K otazce zbojnictvi jako formy třidniho boje − W. 206
B. Pitronova,Pitronova W. B. K otazce prusko-rakouske spoluprace protu hnuti lidovych mas ve Slezsku koncem 18. stoleti − W. 207
W. Wrzesiński, Geneza Związku Polaków w Niemczech − M. O. 207
A. Targ, Zarys działalności Związku Polaków w Niemczech − M. 208
W. Góra-Okęcki, Niemcy-antyfaszyści w polskim ruchu oporu − K. M. 208
Kronika naukowa
M. Stankowa, Materiały do stosunków Lublina z Wrocławiem w wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie (XV-XVIII w.) 209

 

179 Total Views 1 Views Today