20, 1965, 1a

sob059

Artykuły i materiały
Str.
E. Maleczyńska, Rola i znaczenie naukowego środowiska wrocławskiego w rozwoju badań historycznych w Polsce Ludowej 1
K. Fiedor Dwa dwudziestolecia. Dolny Śląsk w ramach gospodarki niemieckiej i polskiej 34
C. Madajczyk Memoriał Fritza Brachta o planach nazistowskich na Górnym Śląsku 71
M. Orzechowski Klasa robotnicza Wrocławia – wczoraj i dzisiaj 84
C. Buczek Z badań nad procesami adaptacji i integracji społecznej na wsi dolnośląskiej 118
W. Trznadel Huta szkla kryształowego “Julia” w Szklarskiej Porębie w latach 1946-1964 152
J. Trznadlowski Wrocławski ośrodek wydawniczy – początki i rozwój 177
A. Basak Problematyka dziejów Polski Ludowej na łamach “Zarania Śląskiego” i “Kwartalnika Opolskiego” 190
Wspomnienia
A. Dereń Wspomnienia z pierwszych lat pobytu we Wrocławiu i pracy we Wrocławskim Archiwum Państwowym 207
K. Maleczyński Wspomnienia z pierwszego okresu pracy we Wrocławiu 214
M. Wąsowicz Moje wrocławskie wspomnienia 222
Echa organizowania się nauki polskiej we Wrocławiu w latach 1945-1946 na łamach prasy dolnośląskiej − zestawił K. Matwijowski 230
Konkurs na prace naukowe 241

 

299 Total Views 1 Views Today