22, 1967, 1-2

sob068

Artykuły i studia materiałowe
J. Tyszkiewicz, Z dziejów Śląska Opawskiego we wczesnym średniowieczu 1
J. Pošvář, Pieniądz denarowy i groszowy na Śląsku (ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Czechami) 10
L. Matusik, Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku. Jodok z Głuchołazów 35
F. Mětšk, Materiały do stosunków ludnościowych i etnicznych w księstwie żagańskim w latach 1600-1819 65
L. Barg, Inwentarz gospodarstw chłopskich w świetle wiejskich ksiąg ławniczych 89
W. Długoborski, Kształtowanie się Zagłębia Górnośląskiego (Próba analizy ekonomiczno-przestrzennej) 109
M. Orzechowski, Akcja legionowa we Wrocławiu w 1914 roku 128
W. Wrzesiński, Ze studiów nad historią czasopiśmiennictwa polskiego w Niemczech w latach 1922-1939 137
K. Fiedor, Obóz koncentracyjny we Wrocławiu w 1933 r. (na podstawie pamiętników byłych więźniów) 170
A. Goldsztejn, Powstanie skupiska ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947 191
Recenzje i artykuły recenzyjne
J. Bakala, Počátký česko-polských styků a nejstarši dějiny Hradce u Opavy – J. Tyszkiewicz 203
M. Gębarowicz, Psałterz floriański i jego geneza – L. Matusik 208
P. Görlich, Zur Frage des Nationalbewußtseins in ostdeutschen Quellen des 12. bis 14. Jahrhunderts – R. Heck 214
W. Urban, Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i słowackich w XVI-XVII wieku – R. Heck 221
S. Grzybowski, Marcin Luter – F. Mincer 224
W. Kożuszek, Jan Benedykt Solfa – lekarz polskiego Odrodzenia – J. Leszczyński 226
L. Igálffy-Igály, Die Matrikel der Marianischen Sodalität des fernandeischen Konvikts an der Universität Olmütz 1625-1778 – F. Hawranek 228
H. Bleiber, Zwischen Reform und Revolution. Lage und Kämpfe der schlesischen Bauern und Landarbeiter im Vormärz 1840-1847 – L. Wiatrowski 229
Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz – A. Galos 232
G. Linde, Die deutsche Politik im Litauen im ersten Weltkrieg – A. Galos 234
M. Jansen, Max Maurenbrecher. Der Weltanschaulich-politische Weg eines deutschen Nationalisten 1900-1930 – A. Galos 235
W. Conze, Möglichkeiten und Grenzen der liberalen Arbeiterbewegung in Deutschand. Das Beispiel Schulze-Delitzschs – A. Galos 236
W. Hubatsch, Hindenburg und der Staat. Aus den Papieren des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten von 1878 bis 1934 – A. Galos 237
L. Landau, Wychodźstwo sezonowe na Łotwę i do Niemiec w 1937 r. – K. Fiedor 240
J. Konrad, Als letzter Stadtdekan von Breslau. Chronistische Rückschau – R. Gelles 245
H. Szczegóła Uwagi w sprawie obejmowania władzy na Dolnym Śląsku przez polską administrację w 1945 r. 246

 

388 Total Views 1 Views Today