23, 1968, 1

sob071

Artykuły i studia materiałowe
A. F. Grabski, Nowe świadectwo o Benedykcie Polaku i najeździe Tatarów w 1241 r. 1
J. Gilewska, Zagadnienie pochodzenia Ambrożego Bitschena 14
J. Leszczyński, Franciszek Magni w służbie Władysława IV 24
W. B. Januszewski, Wojciech Cybulski wobec powstania listopadowego 39
J. Langner, Polsko-czechosłowacka współpraca na terenach pogranicza w latach 1918-1938 68
Z. Konečný, Umowa handlowa między Polską i Czechosłowacją z 1925 roku 75
Miscellanea źródłowe
K. Maleczyński Kilka nie drukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII w. z różnych archiwów 97
K. Bieda W sprawie drugiej żony Władysława II Wygnańca 106
Recenzje
J. Gottschalk, Die älteste Bilderhandschrift mit den Quellen zu dem Leben der hl. Hedwig – K. Maleczyński 111
S. Bylina, Wpływy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku – L. Matusik 113
J. B. Schneyer, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters – L. Matusik 115
J. Bertram, Die Wahlen zum Deutschen Reichstag vom Jahre 1912. Parteien und Verbände in der Innenpolitik des Wilhelminischen Reiches – A. Galos 118
J. Marczewski, Narodowa demokracja w Poznańskiem 1900-1914 – A. Galos 120
K. F. Grau, Schlesisches Inferno. Kriegsverbrechen der Roten Armee beim Einbruch in Schlesien 1945 – R. Gelles 123
B. Dopierała, Gdańska polityka Józefa Becka – T. Kulak 126
Zapiski sprawozdawcze
A. A. Strnad, Die Breslauer Bürgerschaft und das Königtum Georg Podebrads – M. T. 129
A. Pilch, Główne problemy polityczne i społeczne Śląska Cieszyńskiego w latach 1917-1918 – R. G. 130
W. Karuga, Organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska – S. P. 130

 

388 Total Views 1 Views Today