25, 1970, 3

sob081

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Orzechowski, Terytorium województwa wrocławskiego w przeszłości Śląska 333
L. Barg, Demograficzny rozwój Polanicy od połowy XIV do początku XX wieku 349
S. Szpilczyński, Kultura medyczna na Dolnym Śląsku w przeszłości 373
B. W. Januszewski Wojciech Cybulski wobec poselskiego Koła Polskiego w Berlinie 393
J. Leśkow, Z dziejów ewakuacji hitlerowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1943-1945 413
M. Sodel, Kształtowanie się organów służby bezpieczeństwa publicznego na Dolnym Śląsku w 1945 r. 425
H. Przytocka, Z pierwszych lat Kłodzka w Polsce Ludowej 435
R. Małkowski, Początki władzy polskiej i polskiego osadnictwa w Lądku-Zdroju po II wojnie światowej 455
B. Potyrała, Kształtowanie się kadry nauczycielskiej liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku 471
J. Szocki, Biblioteki publiczne Dolnego Śląska 1945-1968. Najważniejsze problemy upowszechnienia książki 491
K. Fiedor, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970 505
Recenzje
J. Macůrek, České země a Slovensko (1620-1750). Studie z dějin polityckých, hospodářských a interetnických Vstahů – R. Heck 535
M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893 – M. Czapliński 537
J. Glensk, “Nowiny Raciborskie” w latach 1889-1904. Szkic Monograficzny – M. Czapliński 541
Frank Förster, Senftenberger Revier 1890-1914. Zur Geschichte der Niederlausitzer Braunkohlenindustrie vom Fall des Sozialistengesetzes bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges – S. Michalkiewicz 545
J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945 – F. Szymiczek 547
A. Bullock, Hitler – studium tyranii – E. Jędrzejewski, T. Kegel
”Zeszyty Raciborskie «Strzecha»”, t. I – K. Fiedor 550
Nekrologi
Zdzisław Wiktor 11 IV 1911-18 I 1970 557

 

307 Total Views 1 Views Today