26, 1971, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_26_1971_3_src Source file
29 MB 1

sob085

Artykuły i studia materiałowe
S. Frelek, Burgum w Miliczu. Przyczynek do studium nad procesem powstawania osady miejskiej 279
F. Szafrański, Stosunki kulturalne dworu brzesko-legnickiego w pierwszej połowie XV wieku 290
J. Leszczyński, Stolec – niespokojna wieś (Przyczynek do dziejów ruchów chłopskich w księstwie ziębickim) 303
M. Czapliński, Powstanie i rozwój koncernu “Katolika” w Bytomiu w latach 1898-1914 315
J. Rymarczyk, Problemy zatrudnienia w dolnośląskim przemyśle węglowym w latach 1939-1945 335
L. Skiba Dolnośląski przemysł węglowy w latach 1945-1946 349
Miscellanea źródłowe
R. Ergetowski, Zabiegi Bronisława Kąsinowskiego o uzyskanie stanowiska lektora 367
Recenzje
Polsko-łużyckie stosunki literackie – B. Leszczyńska 371
Serbski Biografiski Słownik – B. Leszczyńska 373
R. Hajduk, Od “Nowin” do “Trybuny”. Z notatnika opolskiego redaktora – J. Ratajewski 374
W. Wrzesiński, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939 – L. Smołka 376
A. Hrebenda, Klasa robotnicza Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1929-1933. Położenie i walka robotników Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933) – J. Pabisz 379
Encyklopedia, która się nie ukazała. Antypolska polityka władz hitlerowskich na Śląsku Opolskim w latach 1933-1939 w świetle raportów konsulów polskich – L. Smołka 381
K. Jonca, Polityka narodowościowa III Rzeszy na Śląsku Opolskim w latach 1933-1940 – J. Zarzeczny 386
E. Dylawerski, Polityka wschodnia CDU/CSU (1945-1969) – W. Bokajło, E. Heine 388
J. Sułek, Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (1949-1966) – P. Moroz, J. Wendt 392
P.M. de la Gorce, La France contre les empires – P. de Laval 394
Kronika naukowa
E. Jędrzejewski Dyskusja nad książką J. Krasuskiego “Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945” 398
330 Total Views 2 Views Today