26, 1971, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_26_1971_4_src Source file
56 MB 2

sob086

K. Matwijowski, 25 lat “Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” – organu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 403
G. Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego biskupa polskiego z początku XII w. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanisława 415
H. Barycz, Między Nysą a Krakowem. Szkoła w Nysie w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego w okresie Odrodzenia 435
K. Orzechowski, Akta do dziejów śląskiego sejmu (wiek XV-XVIII) 453
L. Bazylow, Księstwo legnickie w drugiej połowie XVI wieku na tle stosunku do Polski i Rzeszy Niemieckiej 471
W. Czapliński, Sprawy skandynawskie a załatwienie lenna pruskiego w latach 1609-1612 505
J. Leszczyński, Zabiegi i przetargi wokół Śląska w czasie wojny trzydziestoletniej 523
J. Śliziński, O Janie Amosie Komenskim w Polsce 543
W. Długoborski, Powiązania ekonomiczne Górnego Śląska z Małopolską w XVIII i w początkach XIX wieku 549
H. Wereszycki, Gdy “Drang nach Osten” został zahamowany. Rozmowy prusko-rosyjskie z osiemdziesiątych lat XIX wieku 579
A. Galos, „Nowa orientacja” wobec Polaków w 1915 roku 595
H. Zieliński, Miejsce i rola Śląska w Europie Środkowej w XIX i XX w. Próba syntetycznego spojrzenia 611
321 Total Views 1 Views Today