27, 1972, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_3_src Source file
52 MB 18

sob089

Artykuły i studia materiałowe
Str.
S. Michalkiewicz, Stan i perspektywy badań nad historią miast i rejonów Dolnego Śląska 379
K. Orzechowski, Diariusze śląskie 397
A. Nyrek Stan praktyki i wiedzy leśnej na Śląsku do połowy XIX w. 413
Z. Szkurłatowski, Z badań nad piśmiennością chłopów na Śląsku pod koniec XVIII wieku 433
Miscellanea źródłowe
E. Ligęza, Dokument księcia wrocławskiego Władysława z 27 VII 1269 r. 445
L. Niedziela, Przyczynek do dziejów walki o polskość Wrocławia w pierwszym dziesięcioleciu XVII w. 451
J. Burchardt, W sprawie gimnazjalistów nyskich ze śląskiego Wiązowa 469
R. Gelles, Ruch polski na Śląsku Środkowym i we Wrocławiu w 1919 r. w świetle memoriału niemieckiego agenta 473
Artykuły recenzyjne
W. Czapliński, W. Wrzesiński, Polska a Niemcy. Uwagi o książce Gerarda Labudy 481
Recenzje
W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w czasach nowożytnych – J. Leszczyński 499
L. Petry, Das erste Jahr der Breslauer Legation Rudolf von Rüdesheim 1465/66. Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Gedenkschrift – Jan Drabina 499
J. Kwak, Finanse miasta Brzegu w latach wojny trzydziestoletniej – Ł. Częścik 500
J. Zaremba, Pierwsze polskie druki cieszyńskie – K. Matwijowski 502
B. Piotrowski, Rządy niemieckie Saksonii i Prus a ruch narodowo-kulturalny Serbów łużyckich 1815-1919 – J. Leszczyński 505
E. Kolb, Der Kriegsausbruch 1870. Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870 – A. Galos 511
R. Gottschalk, Die Linksliberalen zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. Von der Julikrise 1917 bis zum Bruch der Weimarer Koalition im Juli 1919 – A. Galos 513
A. Czechowicz, “Głos Pogranicza” i “Głos Pogranicza i Kaszub” (zarys historii) – L. Smołka 516
R. Manvell, H. Fraenkel, Himmler – E. Jędrzejewski 517
Dzieje ziemi szczecińskiej – K. Bobowski 518
Społeczeństwo ziem zachodnich. Studium porównawcze wyników badań socjologicznych w województwie zielonogórskim – M. Surmaczyński 519
E. Guz, Metamorfozy Niemca za Łabą – K. Paszkiewicz 521
I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku – K. Bobowski 524
Kronika naukowa
K. Matwijowski, Konferencja poświęcona dziejom stosunków kulturalnych w Europie środkowej i wschodniej w XVIII w. (1700-1850) w Mittersill (Austria) 28 IX-2 X 1971 r. 526
R. Heck, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Problemy historii regionalnej w Słupsku 527
344 Total Views 1 Views Today