27, 1972, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_27_1972_4_src Source file
36 MB 17

sob090

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Dohnal Rozwój handlu przędzą lnianą w okręgach płócienniczych śląskim i północnomorawskim w XVI-XVIII w. 531
J. Pošvař Rozwój prawa menniczego i mennictwa na Śląsku w pierwszej połowie XVII w. 545
K. Orzechowski Geneza i istota śląskiego “conventus publicus” 561
K. Kozielski Sytuacja przemysłu ciężkiego na Zaolziu (październik 1938-wrzesień 1939) 579
Miscellanea źródłowe
A. St. Matyniak Karel Čapek w bibliografiach serbołużyckich 603
Recenzje
Na marginesie austriackiej edycji kodeksu śląskiego – A. Skowrońska 609
T. Dziekoński, Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku – J. Jaros 618
G. O. Kent, Arnim and Bismarck – A. Galos 620
O. Graf zu Stolberg-Wernigerode, Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative führungsschichten am Vorabend des ersten Weltkrieges – A. Galos 622
H. Lebovics, Social Conservatism and the Middle Classes in Germany, 1914-1933 – A. Galos 624
R. M. W. Kempner, Trzecia Rzesza w krzyżowym ogniu pytań – E. Jędrzejewski 626
E. Męclewski, Powrót Polski nad Odrę, Nysę Łużycką, Bałtyk. Szkice – M. Surmaczyński 629
Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970 – Cz. Kubasik 633
Pierwsze lata władzy ludowej we wspomnieniach Opolan – F. Hawranek 634
H. Kozłowski, Socjalistyczna wielopartyjność w NRD – M. Szmidt 636
J. Mądry, Prasa przesiedleńcza i ziomkowska w latach 1945-1970 – P. Dobrowolski 638
372 Total Views 3 Views Today