28, 1973, 1

sob091

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Orzechowski, Rola Związku Polaków w Niemczech w kształtowaniu samowiedzy narodowej ludności polskiej 1
W. Wrzesiński, Związek Polaków w Niemczech i jego rola w dziejach narodu polskiego 11
J. Albin, Akcja kolonii letnich dla młodzieży polskiej z Niemiec w latach 1923-1938 31
L. Smołka, Reglamentacja wolności prasy polskiej na Śląsku Opolskim (1922-1939) 53
A. Konieczny, Rozbicie wrocławskiej grupy wywiadu ofensywnego Komendy Głównej ZWZ-AK (“Stragan”) 83
Recenzje
G. von Grawert-May, Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526) – G. Labuda 103
Otázky dějin střední a východní Evropy – J. Leszczyński 107
Česko-slovenské práce o jazyce, dějinách a kultuře slovenských narodů od roku 1760 – J. Leszczyński 112
J. Kolejka, Národností programy pro střední a jihovýchodní Evropu – K. Fiedor, S. B. Kunda 114
Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Studia i wspomnienia – S. Nawrocki 118
J. Ratajewski, Wydawnictwo i czasopismo “Nowiny” w Opolu w latach 1911-1921 – M. Czapliński 121
Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972 – Siekierki 1945 – B. Dziaduch 124
W. Urban, Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1970 – J. Puciłowski 125
Polemika
Recenzja czy mistyfikacja? (Odpowiedź p. Mieczysławowi Paterowi) – T. Gospodarek 127
Uwagi o książce T. Gospodarka – J. Ender 132
Kronika naukowa
S. Bylina, Sesja naukowa poświęcona Jakubowi Bartowi Ćišinskiemu 135
R. Gładkiewicz, Tysiąclecie bitwy pod Cedynią – sesja naukowa w Dębnie Lubuskim (2-3 VI 1972 r.) 136
J. Leszczyński, Konferencja historyków w Budapeszcie 139
R. Heck, Konferencja Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Warszawie 27-28 IX 1972 140
J. Leszczyński, III Regionalne Sympozjum Historycznomedyczne w Jeleniej Górze 142
M. Inglot, S. Michalkiewicz Konferencja poświęcona problematyce “Chłop w przemianach socjo-ekonomicznych (1750-1850). Wypowiedzi. Analizy. Refleksje”, Krastowitz pod Klagenfurtem (Austria) 23-28 X 1972 r. 143
Nekrologi
Ewa Maria Maleczyńska 31 V 1900-19 X 1972 147
372 Total Views 1 Views Today