28, 1973, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_28_1973_2_src Source file
49 MB 20

sob092

Artykuły i studia materiałowe
Str.
S. Szpilczyński, Johannes Kepler o zagadnieniu widzenia w dziele „Perioptikes” Witelona z XIII wi. 153
S. Rospond, Mikołaj Kopernik – scholastyk wrocławski u Św. Krzyża 165
J. Leszczyński, Śląski krąg Mikołaja Kopernika 175
J. Wojtal, Michał Hornik – budziszyński przyjaciel Polski i popularyzator dzieł Kopernika 183
A. Grobelný, Rola uroczystości kopernikowskich w 1873 r. w czeskim ruchu narodowym 195
B. Zakrzewski, O prymarnych badaniach nad współczesną kulturą dolnośląską 203
J. Kaźmierczyk, Zagadnienie piśmienności w miastach śląskich w świetle źródeł archeologicznych XI-XIII w. 213
L. Matusik,
Związki wrocławskiego opactwa Na Piasku z Polską centralą w okresie średniowiecza 229
K. Orzechowski, Konwet – sejm – trybunał. Ze studiów nad zgromadzeniami stanowymi feudalnego Śląska 261
Recenzje
J. Válka, Česká společnost v 15.-18. století (Úvod do problemtiky sociálních dějin pozdního feudalismu) – J. Leszczyński 277
Z. Šimeček, Zprávy o Polsku a východní Evropě a úloha Vratislavi v českém zpravodajství 16.-17. století – J. Leszczyński 279
Lidová protifeudální hnutí ve střední a východní Evropě – J. Leszczyński 280
Zur Geschichte und Problematik des deutsch-russischen Rückversicherungsvertrages von 1887 – A. Galos 282
M. Krajčovič, Slovenská politika v strednej Europě 1890-1901 – B. S. Kunda 283
E. Fehrenbach, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918 – A. Galos 289
J. G. Williamson, Karl Helfferich, 1872-1924. Economist, Financier, Politician – A. Galos 290
B. George, Une histoire de la République Fédérale Allemande – P. de Laval 292
P. Dobrowolski, Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939 – M. Czapliński 295
S. Mikos, Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939 – T. Kulak 298
Studia kłodzkie – W. Dziewulski 301
R. Kincel, T. Tyblewski, Początki przewodnictwa turystycznego w Karkonoszach – J. Janczak 303
Kronika naukowa
L. A. Tyszkiewicz, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w 1972 roku 305
Nekrologi
Roman Lutman (31 VII 1897-28 I 1973) 307
Leokadia Matusik (15 XII 1924-3 II 1973) 309
357 Total Views 1 Views Today