29, 1974, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_2 Source file
45 MB 14

sob096

Artykuły i studia materiałowe
Str.
E. Kościk, Motywy orła piastowskiego w heraldyce miast śląskich (XIII-XVI w. 157
H. Barycz, Polacy w dawnym gimnazjum w Brzegu (w. XVI-XVIII) 177
A. Galos, Franciszek Morawski-pruski ugodowiec czy agent francuski 193
B. Gralak, Miejsce osadnictwa wojskowego w planach zasiedlania i zagospodarowania ziem zachodnich w latach 1945-1947 219
Miscellanea źródłowe
S. Orszulik, Kandydatura elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela do korony polskiej po śmierci Jana III 231
W. Malewiczowa, Działalność pastora Kleina, proboszcza w Dusznikach, i jej reperkusje (1690-1694) 249
Recenzje
S. Russocki, Protoparlamentaryzm Czech do początku XV wieku – R. Heck 263
Zakony męskie w Polsce w 1772 roku – J. Janczak 267
Die grosspreussisch-militarische Reichsgründung 1871. Voraussetzungen und Folgen – A. Galos 269
Leksykon Polactwa w Niemczech; Polacy spod znaku Rodła – L. Smołka 270
Zeszyty Naukowe “Ruch Robotniczy na Śląsku Opolskim”, nr 10 – R. Gelles 276
J. Glensk, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, tom I – F. Hawranek 280
W. Krygowski, Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej – J. Janczak 281
Schlesien – Niederschlesien, Oberschlesien, Sudetenschlesien – Kunst, Wissenschaft, Volkstum – B. T. 283
M. Młynarska-Kaletynowa, Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XIII wieku – S. S. 284
K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich. Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy – M. Cetwiński 285
W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie legnickim w czasach nowożytnych do XIX wieku – J. Puciłowski 285
Katalog planów miast i osiedli śląskich z XVI-XIX w. w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu – S. S. 286
W. Baum, Die Münzen und Medaillen der Bischöfe von Breslau – J. L. 287
L. Schofer, Patterns of Worker Protest: Upper Silesia 1865-1914 – M. J. C. 287
S. Drozdowski, R. Hajduk, Z. Rusinek, Kartoteka śmierci. Lista aresztowanych działaczy Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w latach 1939-1945 – R. G. 288
K. Bobowski, K. Burski, B. Turoń, Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej – Marek Cet. 289
Polemiki
Jak nie należy pisać recenzji – W. Dziewulski 291
Kronika naukowa
J. Leszczyński, Pierwsza konferencja poświęcona koordynacji badań nad dziejami Śląska 294
R. Heck Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Bratysławie 297
L. A. Tyszkiewicz Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w 1973 roku 299
381 Total Views 1 Views Today