29, 1974, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_29_1974_4_src Source file
52 MB 25

sob098

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Cetwiński, Piotr Włostowic czy Piotr Rusin? 429
J. Burchardt, Związki Witelona z Wrocławiem 445
J. Mularczyk, Kilka uwag w sprawie franciszkanów głogowskich w XIII w. 457
J. Leszczyński, Zapomniane poselstwo cesarskie na dwór polski w 1608 roku 471
S. Solicki, Chrystian Hofmann von Hofmannswaldau a sprawy polskie 485
W. Suleja, Problematyka niemiecka w krakowskiej publicystyce Wilhelma Feldmana w latach 1896-1914 505
L. Smołka, Stosunek prasy polskiej Śląska Opolskiego do niemieckich partii politycznych 1922-1933 527
Z. Szkurłatowski, Akcja osiedleńcza i problemy demograficzne Legnicy w latach 1945-1970 549
Recenzje
J. Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku – A. Brożek 569
Katalog planów miast i osiedli śląskich z XVI-XIX w. w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu – J. Janczak 570
P. Böhning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871. Ein Beitrag zum Integrationsprozess der polnischen Nation – A. Galos 572
K. Brożek, Polska służba medyczna w powstaniach polskich i plebiscycie 1918-1922 – R. W. Gutt 575
A. Czarnik, Prasa w Trzeciej Rzeszy – K. Bobowski 576
Z. Kowalski, Polska Partia Robotnicza na Śląsku Opolskim. Studium Rozwoju Organizacyjnego – A. Małkiewicz 578
E. Ozgowicz, Śląska rzeźba ludowa w drewnie – J. Kurek 580
”Rocznik Świdnicki”, R. 1 – R. Gelles 582
Zapiski sprawozdawcze
J. Matuszewski, Nazwy administracyjne osad lokowanych na prawie niemieckim – S. S. 585
A. Fudalej, Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego – S. S. 586
Piastowie brzescy i ich epoka. Materiały sesji naukowej – S. S. 586
Z dziejów szklarstwa na Dolnym Śląsku – B. K. 587
Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. Materiały i studia – J. Puc. 587
P. Targosz, Od Oki do Olzy – R. G. 588
F. Serafin, Osadnictwo wiejskie i miejskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1948 – E. K. 589
Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955 – E. K. 590
”Historická Geografie”, nr 10 – J. K. 590
Polemika
Czy w Kopernikach była kopernia – K. Pawlik 592
455 Total Views 2 Views Today