3, 1948, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_3_1948_1_src Source file
32 MB 2
pdf Sobotka_3_1948_2_ocr OCR file
13 MB 3
pdf Sobotka_3_1948_1 Table of contents
55 kB 2
 Author Title / Column Page
Kazimierz Popiołek: Polska “Wiosna Ludów” na Górnym Śląsku 1–77
Wiktor Hahn: Juliusz Słowacki w 1848 r. 78–14
Adam Lewak: Zagadnienie polskie we Francji w 1848/49 r. 115–140
Karol Lewicki: Walka z niemczyzną w Uniwersytecie Lwowskim w 1848 r. 141–167
Stefan Kieniewicz: Sprawa włościańska w galicyjskim sejmie stanowym (1843-1845) 168–190
Antoni Knot: Miscellanea źródłowe do dziejów 1848 r. w Galicji 191–211
Aleksander Rombowski: “Dziennik Górnośląski” – 1848-1849 212–223
Władysław Chojnacki: Rok 1848 na Pomorzu i Mazurach 224–234
Jarosław Wit Opatrny: Stosunki polsko-czeskie w l. 1830-1848 235–251
Recenzje i sprawozdania 253–263
Kronika 264
338 Total Views 2 Views Today