30, 1975, 1

sob099

Artykuły i studia materiałowe
Str.
T. Kozaczewski, Przyczyny rozwoju budownictwa murowanego na Śląsku w XIII wieku 1
Z. Michniewicz,
Herb jeleniogórski w świetle dziejów i zabytków kultury 41
M. S. Wolański Problem niemiecki w polskiej myśli politycznej w latach 1944-1948 59
Recenzje
Polska w okresie rozbrojenia feudalnego – J. Mularczyk 79
Z. Szkurłatowski, Stosunki społeczno-ekonomiczne w rolnictwie śląskim w latach 1750-1806 na przykładzie dóbr Luboradz – L. Wiatrowski 81
E. Achremowicz, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886 – M. Pater 84
M. Czapliński, Adam Napieralski 1881-1929. Biografia polityczna – A. Brożek 90
H. J. Gordon, Hitler and the Beer Hall Putsch – A. Galos 94
German Democracy and the Triumph of Hitler – A. Galos 96
H. Dominiczak, Wrócimy na Ziemię Lubuską – B. Gralak 97
Struktury i procesy osadnicze – J. Kościk 99
Problemy nauk pomocniczych historii, t. III – J. Janczak 102
K. Mączewska-Pilch, Tympanon fundacyjny z Ołbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym – M. Cetwiński 105
S. Brzozowski, Polskie studia przyrodnicze i rolnicze we Wrocławiu (1811-1918) – M. Pater 107
Zapiski sprawozdawcze
P. Spunar, Středověká rukopisná bohemika ve Włocławku a Płocku – S. S. 110
P. Spunar, Antihussitische Verse aus Schlesien – S. S. 110
K. Maleczyńska, Dzieje starego papieru – B. K. 111
H. Lichoś, Byłem I sekretarzem KP PPR w Będzinie. Wspomnienia – A. M. 111
Archiv für schlesische Kirchengeschichte – B. T. 112
Z walk o polskość Śląska, praca zbiorowa – R. G. 113
Kronika naukowa
R. Heck, Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Gdańsku w dniach 5-7 IX 1974 115

 

334 Total Views 1 Views Today