30, 1975, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_30_1975_4_src Source file
40
pdf Sobotka_30_1975_4_ocr OCR file
15
pdf Sobotka_30_1975_4 Table of contents
15

Author Title / Column Page
Janusz Kościk, Bibliografia prac Tadeusza Ładogórskiego za lata 1929-1975 – zestawił J. Kościk 441–453
Artykuły i studia materiałowe
Władysław Dziewulski, Nowe dane statystyczne o ludności miast i wsi Śląska w XVI wieku 455–474
Bogusław Kaczmarski, Sudecki Okrąg Przemysłowy pod koniec XVIII wieku 475–486
Stanisław Michalkiewicz, Wpływ industrializacji na strukturę społeczno-zawodową ludności na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku 487–493
Zbigniew Rzepa, Z badań nad szkolną kartografią historyczną w PRL (mapy ścienne) 495–512
Julian Janczak, Czechosłowackie Komisje Geografii Historycznej 513–518
Zapiski sprawozdawcze
519–523
404 Total Views 1 Views Today