31, 1976, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_31_1976_1 Source file
46 MB 16

sob103sob102

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Drabina, Kontakty Wrocławia ze Stolicą Apostolską w dobie panowania Jagiellonów na Śląsku (1490-1526) 1
T. Marczak, Prasa PSL wobec referendum 27
Miscellanea źródłowe
Stanisław Okęcki Ślązacy w powstaniu słowackim 59
Recenzje
Z. Boras, Książęta piastowscy Śląska – S. Solicki 65
D. Claude, Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert,  cz. 1 – J. Strzelczyk 69
J. Dudziak, Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej – K. Bobowski 74
A. Rose, Kloster Grüssau – S. Solicki 76
Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym – K. Matwijowski 78
I. Janosz-Biskupowa, Archiwum Ziem Pruskich – S. Rogowski 80
H. Borek, Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych – T. Ładogórski 82
T. Marszałek, Historia spółki leśnej w Wolnym Kadłubie – S. Inglot, M. Ptak 84
J. R. Gillis, The Prussian Bureaucracy in Crisis 1840-1860. Origins of an Administrative Ethos – A. Galos 86
L. Górecki, Walka o polskość szkoły ludowej na Górnym Śląsku – M. Pater 88
N. D. Ratner, Oczerki po istorii pangiermanizma w Awstrii w konce XIX wieka – J. Gruchała 92
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. I-IV – E. Czapiewski, W. Suleja 95
Spod znaku Rodła – L. Smołka 100
Marian Orzechowski, Wojciech Korfanty. Biografia polityczna – H. Zieliński, A. Galos 102
A. Szefer, Przesiedleńcy niemieccy na Górnym Śląsku w latach 1939-1945 – M. Heller 108
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi – A. Basak, J. Cera 110
Klassenkampf-Tradition-Sozialismus – F. Hawranek 114
Przemiany w świadomości społecznej mieszkańców województw zachodnich i północnych w latach 1945-1970 – B. Witkowska-Rozciecha 117
J. Kossak, Rozwój kultury w Polsce Ludowej – W. Misiak 121
W. Szeletnicki, Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972 – J. Puciłowski 124
Ludzie i miedź. Pamiątki z legnicko-głogowskiego rejonu uprzemysławianego – R. Jakubowicz 126
“Wrocławski Rocznik Prasoznawczy”, 1972 – K. Bobowski 128
Omówienia
Pokračovatelé Kosmovi – A. Barciak 131
K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226-1810) – S. Solicki 131
J. B. Korolec, Wstęp do badań nad życiem umysłowym dominikanów wrocławskich w średniowieczu – S. Solicki 132
Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek niemieckich – K. Bobowski 132
W. Urban, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów – J. Puciłowski 132
A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich – B. Turoń 133
Polski słownik archiwalny – B. Turoń 133
H. Gemkow, Treue Freunde – gute Nachbarn. Gemeinsame Traditionen der revolutionären deutschen und polnischen Arbeiterbewegung von den Anfängen bis zur Gegenwart – F. Hawranek 134
W. Schwarzwäller, Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess – der Mann in Spandau – J. Cichocki 135
B. Suchowiak, Neuengamme. Z dziejów obozu – A. Basak 136
Cz. Wawrzyniak, Publiczne biblioteki powszechne na Śląsku Opolskim 1945-1965 – J. Stąsiek 137
Wróciła Polska. Pamiętniki z pierwszych lat powojennych na Ziemiach Odzyskanych – R. Jakubowicz 138
W pierwszym szeregu. 30 lat organów bezpieczeństwa i porządku w województwie katowickim – A. Małkiewicz 140
R. Hanke, Kartki z historii chorzowskiej organizacji Stronnictwa Demokratycznego – A. Wróbel 140
S. Mędraś, Prokuratura na ziemiach Dolnego Śląska (lata 1945-1950) – R. Gelles 141
J. Ławski, Ochrona granic Polski Ludowej 1945-1948 – B. Gralak 142
“Archiwum Historii Medycyny”, 1974, z. 4 – R. Gelles 143
“Rocznik Świdnicki”, 1974 – T. Czocher 144
Kronika naukowa
E. Kościk, VI mikulowskie sympozjum (8-9 IV 1975) 146
Nekrologi
Władysław Pyrek (3 VI 1918-2 VIII 1975) 148
386 Total Views 1 Views Today