31, 1976, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_31_1976_2 Source file
73 MB 22

sob1041

Bibliografia prac Józefa Leszczyńskiego za lata 1954-1975 – zestawił B. Rok 151
J. A. Gierowski, Józef Leszczyński jako historyk 169
R. Heck, “Chronica principum Poloniae” a “Chronica Polonorum” 185
K. Orzechowski, Sejm i sejmiki w ustroju feudalnego Śląska 197
K. Matwijowski, Z życia codziennego mieszczan Lubania w XVI-XVIII wieku. Uroczystości państwowe i kościelne 209
J. Kwak, Formy opieki społecznej w miastach księstwa opolsko-raciborskiego w XVI-XVIII w. 217
S. Szpilczyński, Jan Jonston z Szamotuł. Tytaniczny trud barokowego erudyty w świetle wielkiej dydaktyki 223
J. Seredyka, Wypłata żołdu armii cesarskiej w Polsce po rozejmie altmarskim (1629-1631) 231
Ł. Częścik, Działalność Komisji Lubelskiej w marcu 1650 r. 239
W. Czapliński, Nowe źródło do dziejów wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii 249
Z. Wójcik, Poselstwo Andrzeja Olszowskiego do Wiednia w roku 1658/59 255
S. Ochmann, Postawa polityczna i moralna posła w świetle praktyki parlamentarnej lat 1661-1662 267
J. Tazbir, Emigracja socyniańska w Niemczech Północnych 279
J. Śliziński, Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska w niemieckiej poezji barokowej 287
J. Staszewski, Spór o model ustroju Saksonii w początkach XVIII wieku 297
M. Šmerda, Lafayette a powstanie kościuszkowskie 305
M. Pater, Polska poezja okolicznościowo-rewolucyjna we Wrocławiu (1812-1822) 317
Z. Kwaśny, Zwalnianie robotników wrocławskich z pracy oraz sposoby ich wynagradzania w 1875 r. 327
A. Galos, Między Berlinem a Watykanem. Działalność dyplomatyczna kardynała Koppa 335
W. Wrzesiński, Polska Partia Socjalistyczna wobec problemu niemieckiego w okresie kształtowania granicy polsko-niemieckiej (1918-1921) 343
J. Pietrzak, O narodzinach Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego 355
K. Fiedor, Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Serbołużyczan (1933-1945) 361
F. Mainuš Czesi i Polacy na obszarze Niemiec w latach 1939-1945 369
M. Orzechowski, Kwestia serbołużycka w polskiej myśli politycznej w latach 1939-1947 379
F. Mětšk, Źródła do stosunków polsko-serbołużyckich i polonica w zbiorach archiwalnych Macicy Serbskiej 387
Wykaz ważniejszych skrótów. 393
385 Total Views 1 Views Today