32, 1977, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_32_1977_3_src Source file
44 MB 23
pdf Sobotka_32_1977_3_ocr OCR file
13 MB 0
pdf Sobotka_32_1977_3 Table of contents
87 kB 0
Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Drabina, Prokuratorzy miasta Wrocławia na papieskim dworze w drugiej połowie XV w. 289
W. Urban, Mikołaj Kromer, opat welehradzki 307
F. Hawranek, Sprawy śląskie na III Zjeździe PPS zaboru pruskiego 1897 r. 315
J. Gruchała, Politycy galicyjscy wobec konfliktu narodowościowego w krajach Korony Św. Wacława na przełomie XIX i XX w. 331
Z. Landau, Działalność gospodarcza Władysława Kucharskiego (1884-1964) 345
C. Kubasik, Z dziejów Związku Młodzieży Polskiej na Śląsku (ZMP rzecznikiem poprawy warunków pracy i bytu młodzieży) 361
Recenzje
J. Strzelczyk, Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu – L. A. Tyszkiewicz 375
G. Jaeckel, Kaiser, Gott und Bauer. Die Zeit des Deutschen Bauernkrieges im Spiegel der Literatur – R. Polsakiewicz 378
M. Burbianka, Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII w. – K. Maleczyńska 380
A. Nyrek, Gospodarka leśna na Górnym Śląsku. Od poł. XVII do poł. XIX w. – J. Janczak 382
Geschichte der Sorben – M. Pater, K. Fiedor, K. Matwijowski 384
L. Ręgorowicz, Wspomnienia śląskie i poznańskie z lat 1919-1934 – L. Smołka 396
L. Smołka, Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-1939 – W. Wrzesiński 398
J. Molenda, Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej – R. Gelles 403
F. Połomski, Aspekty rasowe w postępowaniu z robotnikami przymusowymi i jeńcami wojennymi III Rzeszy (1939-1945) – B. Koziełło-Poklewski 406
E. Janas, Działalność pohitlerowskiego zbrojnego podziemia na Śląsku odzyskanym w latach 1945-1947 – M. Sodel 409
J. Jaros, Zarys dziejów górnictwa węglowego – S. Michalkiewicz 410
J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974 (wybrane zagadnienia) – W. Wrzesiński 416
M. Miłkowski, Odrzańska droga wodna – A. Huczek 421
“Klasa robotnicza na Śląsku”, t. I-II – A. Galos 421
Polacy w Austrii – K. A. Kuczyński 424
Szkice kluczborskie, t. I – R. Gelles 425
Kronika naukowa
Adam Basak Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w roku 1976 429
Regulamin II konkursu na pracę naukową z historii regionalnej, ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Historyczne. 431
362 Total Views 1 Views Today