32, 1977, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_32_1977_4 Source file
41 MB 19

sob114sob113

Artykuły i studia materiałowe
Z. Waniek-Kucharska, Powiązania genealogiczne śląsko-askańskie w XIII i XIV w. 433
K. Orzechowski, Ewolucja struktury śląskich zgromadzeń stanowych w XVII i XVIII w. 451
W. Caban, J. Grzywna, Stosunek społeczeństwa Kielecczyzny do powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku 467
H. Wesołowska, Działalność wrocławskiego ośrodka etnograficznego w okresie XXX-lecia 479
Miscellanea źródłowe
S. Rybandt, Datowane wzmianki imienne z okresu średniowiecza o opatach i mnichach cysterskich w Rudach 495
Recenzje
K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t I-III – R. Heck 501
K. Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnicz – S. Solicki 504
M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec 1648-1789 – K. Matwijowski, W Czapliński 506
H. K. Rosenthal, German and Pole : National Conflict and modern myth – A. Galos 512
J. Przewłocki, Mocarstwa zachodnioeuropejskie wobec problemu Górnego Śląska w latach 1918-1933 – W. Wrzesiński 514
M. Mroczko, Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934 – L. Smołka 517
E. Długajczyk, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie – W. Wrzesiński 519
W. Magura, Oberschlezien und seine Landwirtschaft – B. Cimała 522
Ze znakiem “P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich – A. Konieczny 525
A. Smołajski, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970 – S. Dąbrowski 526
Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej – A. Dereń 530
Strzelin. Monografia geograficzno-historyczna miasta i powiatu; Legnica. Monografia historyczna miasta – B. Leszczyńska 532
“Archiv für schlezische Kirchengeschichte”, t. 34 – M. Kaczmarek 538
“Sbornik Praci Filosofickě Fakulty Brněnskě University”, R. XXIII-XXIV – R. Gładkiewicz 540
Omówienia
A. Hejna, Archeologický Výzkum Hradu Vizmburka – R. Gładkiewicz 545
Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945 – A. Basak 546
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS – A. Basak 547
By pamięć trwała wiecznie. Miejsca walk i męczeństwa radzieckich żołnierzy i robotników przymusowych na Opolszczyźnie 1941-1945. Nekropolia radzieckie w województwie katowickim. – A. Brożek 548
Kronika naukowa
M. Derwich, S. Solicki, “Kultura społeczeństw przedklasowych i wczesnoklasowych na Śląsku w świetle najnowszych osiągnięć badawczych”. Sesja naukowa w Sobótce, 22-24 IV 1977 roku 550
R. Gładkiewicz, “Dolny Śląsk w polskim kręgu kulturalnym” (Sesja popularnonaukowa w Henrykowie, 22 V 1977) 551
E. Czapiewski, Rola prasy i czasopiśmiennictwa w kształtowaniu polskiej myśli politycznej i publicznej w XIX i XX w. 553
A. Huczek, Konferencja poświęcona wybranym zagadnieniom Odry 557
S. Solicki, Spotkanie poświęcone dziejom Wołowa 558
Listy do redakcji
Lech Tyszkiewicz 559
395 Total Views 1 Views Today