33, 1978, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_2_src Source file
42 MB 16
pdf Sobotka_33_1978_2_ocr OCR file
16 MB 0
pdf Sobotka_33_1978_2 Table of contents
91 kB 1
Materiały konferencji “Kształtowanie stereotypu Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w XIX i XX wieku”, Trzebieszowice 10–11 IX 1976 r.
Artykuły
Str.
L. Trzeciakowski, Kształtowanie się obrazu Niemca w polskiej opinii publicznej w okresie rozbiorów 133
A. Galos, Obraz Polaka w Niemczech w XIX wieku 139
K. Fiedor, J. Sobczak W. Wrzesiński, Obraz Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w latach międzywojennych i jego rola w kształtowaniu się stosunków międzypaństwowych 163
T. Szarota Stereotyp Polski i Polaków w oczach Niemców podczas II wojny światowej 191
N. Honsza, K. A. Kuczyński, E. Dzikowska, B. Wengerek, Obraz Polaka w literaturze NRD i RFN oraz obraz Niemca w literaturze polskiej po 1945 roku. Próba typologii 221
Komunikaty
T. Szarota, Karykatura jako źródło do dziejów stereotypu 255
M. Cioska, Kompensacyjne funkcje stereotypów etnicznych w powieściach piastowskich 258
Dyskusja
265
370 Total Views 2 Views Today