33, 1978, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_3 Source file
36 MB 14

sob119sob118

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Orzechowski, Kurie śląskiego sejmu w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku 313
J. Puciłowski, Ośrodki kierownicze Partii Niemiecko-Konserwatywnej na Śląsku 333
J. Drozd, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu i jej akta z lat 1910-1945 349
J. M. Kupczak, Działalność polonijnych kół młodzieżowych w Westfalii i Nadrenii po II wojnie światowej 363
M. Orzechowski, Uwagi o procesach integracyjnych nad Odrą i Bałtykiem 375
F. Foerster, Rozwój, struktura i osiągnięcia Instytutu Serbołużyckich Badań Ludoznawczych 397
Recenzje
M. Dembińska, “Day ut ia pobrusa a ti poziwai” – M. Derwich 403
S. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach – M. Cetwiński, S. Solicki 405
R. C. Hoffmann, Wrocław Citizens as Rural Landholders – A. Huczek 411
Tradycje śląskiej kultury muzycznej – J. Elsner a polska kultura muzyczna XIX wieku – P. Świerc 411
F. Hertz, The German Public Mind in the Nineteenth Century – A. Galos 413
F. Stern, Gold and Iron. Bismarck, Bleichröder and the Building of the German Empire – A. Galos 415
E.-T. P. Wilke, Political Decadence in Imperial Germany – A. Galos 418
S. Bufe, Strassenbahn in Schlesien – H. Galar 420
J. Wąsicki, Rzesza a kraje niemieckie 1914-1949 – E. Klein 421
A. Benisz, W burzy życia – L. Smołka 424
K. Fiedor, Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagandy – K. Jonca, W. Wrzesiński 427
B. Koziełło-Poklewski, Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej – F. Połomski 436
A. Barteczek, Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym – J. Piłatowicz 438
W. Kucharski, Związek Polaków “Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec – A. Poniatowska 441
A. Ogrodowczyk, Żołnierze Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim i Dolnym 1945-1948 – M. Lis, E. Kościk 445
“Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, t. 35 – S. Solicki 451
“Klasa robotnicza na Śląsku”, t. III – A. Galos 451
Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, t. III – J. Janczak 453
Bibliografia historii Śląska za lata 1965-1975 – H. Madurowicz-Urbańska 455
H. Rister, ”Schlesische Bibliographie 1961-1963”, t. 2 – R. Gelles 457
Grundriss zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945 – Z. Surman 458
Polemika
Narodowy ruch polski a jego prasa w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego 1922-1939 – L. Smołka 461
W odpowiedzi – W. Wrzesiński 465
Kronika naukowa
A. Basak, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii w roku 1977 467
S. Solicki, Dawna historiografia Śląska. Sesja naukowa w Brzegu, 26-27 XI 1977 r. 469
R. Gładkiewicz, Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Pradze, 15-18 XI 1977 r. 470
S. Żyga, Górnictwo energetyczne, kruszcowe i skalne na Dolnym Śląsku – wczoraj i dziś 472
Przyznanie nagród w Konkursie im. Prof. Józefa Leszczyńskiego. 474
353 Total Views 1 Views Today