33, 1978, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_4 Source file
28 MB 16

sob120

Artykuły i studia materiałowe
F. Hawranek, Badania historyczne Instytutu Śląskiego w Opolu 477
J. Kwak, Zarys dziejów politycznych księstwa opolsko-raciborskiego 485
J. Meissner, Kwestia cieszyńska w projektach polsko-czechosłowackiej współpracy powojennej z ostatnich lat I wojny światowej 499
A. Kwiatek, Ze studiów nad przywództwem powstań śląskich 515
C. Nowiński, Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku w okresie odbudowy gospodarczej 545
Miscellanea źródłowe
W. Dziewulski, Uwagi nad przeciwnikami polskiego ruchu narodowego w latach 1893-1912 na przykładzie powiatu opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Siołkowic Starych i Nowych 559
M. Lis, Geneza tzw. secesji w Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w świetle źródeł archiwalnych 565
C. Mykita-Glensk, Publicystyka Gustawa Morcinka na łamach “Miesięcznika Pedagogicznego” 579
A. Mrowiec Ślązacy w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej (1944) 587
Recenzje
E. Długajczyk, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie – A. Kwiatek, W. Lesiuk 593
S. Rogowski, Komisja Mieszana dla Górnego Śląska 1922-1937 – W. Lesiuk 599
R. Majewski, T. Sozańska, Bitwa o Wrocław styczeń-maj 1945 r. – D. Tomczyk 602
“Głos Olesna”, rocznik 1(1966) – rocznik 9(1974, druk 1977) – S. Senft 606
Kronika naukowa
R. Okos, “Petr Bezruč a česká poezie prvního desitiletí”, Opawa, 21-22 IX 1977 r. Sprawozdanie z konferencji naukowej 611
266 Total Views 1 Views Today