34, 1979, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_34_1979_2_src Source file
57 MB 24
pdf Sobotka_34_1979_2_ocr OCR file
19 MB 1
pdf Sobotka_34_1979_2 Table of contents
115 kB 1
Artykuły i studia materiałowe
Str.
R. Wapiński, Spory o kształt społeczny i narodowy Polski odrodzonej 165
Materiały konferencji poświęconej “Historii Śląska”, t. IV (Wrocław, 30 V 1978 r.)
S. Michalkiewicz, Koncepcja czwartego tomu “Historii Śląska” 183
W. Zieliński, Stan i potrzeby badań nad dziejami górnośląskiej części województwa śląskiego w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej 201
F. Hawranek, Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Opolskiego w latach 1918-1945 233
T. Kulak, Stan i potrzeby badań nad dziejami Dolnego Śląska lat 1918-1945 245
E. Kopeć, Śląsk Cieszyński 1918-1945. Przegląd literatury przedmiotu 265
Z. Surman, S. Żyga Sprawozdanie z konferencji 287
Recenzje
O nowej syntezie historii Polski – R. Heck, W. Czapliński, W. Wrzesiński 291
H. Sitarek, Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski na przełomie XIX i XX w. – S. Żyga 305
H. Lemke, Allianz und Rivalität – M. Czapliński 308
W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1921 – A. Brożek, F. Biały 310
K. B. Janowski, Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 – S. Ciesielski 317
J. S. Ludwińska, Na wyzwolonym Śląsku – L. Smołka 320
Ziemia prudnicka. Dzieje – gospodarka – kultura – R. Gelles 323
“Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, nr 1 – W. Korta 326
Omówienia
Andrzej Brożek, Industrial Labour Force in Politically Divided Area – Formation and Development of its Structure. The Upper Silesian Example, 1870-1939 – A. Galos 328
L. Styś, Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 – E. Kościk 328
364 Total Views 1 Views Today