34, 1979, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_34_1979_4 Source file
41 MB 21

sob127sob126

Artykuły i studia materiałowe
E. Rymar, Rywalizacja o Ziemię Lubuską i kasztelanię międzyrzecką w latach 1319-1326, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków pomorsko-śląskch 473
M. Zduniak, Wrocławska prapremiera opery “Eros i Psyche” Ludomiła Różyckiego 497
E. Długajczyk, Piłsudczycy i rekruci “czwartej brygady” (z genezy sanacji śląskiej) 505
J. Pszczółkowska-Simiczyjew, Kształcenie pielęgniarek ogólnych na Dolnym Śląsku w pierwszym XX-leciu Polski Ludowej 529
W. Kalicki, Dziesięć lat Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 541
Artykuły recenzyjne i recenzje
Niemiecka polityka kolonialna w historiografii NRD – M. Czapliński, 551
J. Kwak, Miasta księstwa opolsko-raciborskiego w XVI-XVIII w. – B. Kaczmarski 560
J. R. Wolf, Steuerpolitik im schlesischen Ständestaat. Untersuchungen zur Social- und Wirtschaftsstruktur Schlesiens im 17. und 18. Jahrhundert – P. Jurek 565
Atlas historyczny Polski. Śląsk w końcu XVIII wieku – S. Michalkiewicz 568
M. Molik, Kształtowanie się inteligecji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim, 1841-1870 – A. Galos 571
K. Dunin-Wąsowicz, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945 – B. Gralak 572
Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce – B. Gralak 575
A. Magierska, Ziemie zachodnie i północne w 1945 r. – E. Kościk 577
Omówienia
Z. Bagniewski, Społeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tys. p.n.e. na terenie Polski południowo-zachodniej – L. Biernacka 580
J. Kaźmierczyk, M. Sachanbiński, Studium o produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na Śląsku w X-XII w. – S. Moździoch 581
Z. Antkowiak, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza – J. Pabisz 582
A. Weiss, Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu – Julian Janczak 582
Cieszyna droga do Polski – G. Pańko 584
Z. Staszczak, Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne – H. Wesołowska 585
Zagadnienia hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wód rzeki Odry – Julian Janczak 587
K. Szykuła, Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – J. Janczak 587
”Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. IX – E. Kościk 589
”Rocznik Jeleniogórski”, t. XVI – E. Kościk 589
Kronika naukowa
E. Kościk, Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dra Mariana Haisiga 590
L. Smołka, Metodologiczne problemy badań nad historią prasy 591
333 Total Views 1 Views Today