35, 1980, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_35_1980_1_src Source file
43 MB 88
pdf Sobotka_35_1980_1_ocr OCR file
12 MB 121
pdf Sobotka_35_1980_1 Table of contents
118 kB 65

Author
Title / Column
Page
J. Drabina, Stosunek Wrocławia do krucjat antytureckich w latach 1453-1529 1–17
J. Piłatowicz, Województwo śląskie w elektroenergetyce Polski międzywojennej 19–37
G. Pańko, Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej w Czechosłowacji w okresie międzywojennym 39–50
M. Wawrzyńska, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Wrocławia w latach 1945-1947 51–63
T. Marczak, Propaganda prasowa stronnictw politycznych w Polsce wokół trzeciego pytania referendum z 30 VI 1946 r. 65–81
M. Wojecki, Ludność grecko-macadońska na Dolnym Śląsku 83–96
A. Galos, Historia Polski Ludowej na łamach „Sobótki” 97–103
Recenzje
105–128
Kronika naukowa
139–140
Nekrologi
Roman Heck 8 XI 1924 – 19 X 1979 – R. Gładkiewicz 141–143
599 Total Views 1 Views Today