35, 1980, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_35_1980_3_src Source file
52
pdf Sobotka_35_1980_3_ocr OCR file
35
pdf Sobotka_35_1980_3 Table of contents
37

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Wacław Długoborski, Protoindustrialne struktury i antagonizmy społeczne: tkacze śląscy 1790–1850 445–476
Zuzanna Borcz, Czesław Zając, Funkcje pozarolnicze na wsi dolnośląskiej w okresie 1740–1840 (na przykładzie byłego powiatu oleśnickiego) 477–495
Stanisław Zahradnik, Dorobek historyków polskich na Zaolziu po roku 1945 497–512
Miscellanea źródłowe
Henryk Kocój, Śląsk wobec powstania listopadowego 513–516
Artykuły recenzyjne i recenzje
517–561
Omówienia
518–569
Kronika naukowa
K. Kawalec, Śląsk – podstawą wyjściową agresji hitlerowskiej przeciwko Polsce w 1939 r. 570–572
429 Total Views 1 Views Today