35, 1980, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_35_1980_4_src Source file
73
pdf Sobotka_35_1980_4_ocr OCR file
39
pdf Sobotka_35_1980_4 Table of contents
54

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Kompetencje ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych i ich miejsce w systemie zjazdów 577–586
Marian S. Wolański, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec utworzenia dwu państw niemieckich 587–605
Miscellanea źródłowe
Władysław Dziewulski, Kłodzka starszyzna cechowa w r. 1369 607–611
Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Muzyczne kontakty Berlioza ze Śląskiem 613–613
Andrzej Brożek, Materiały do dziejów powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach Instytutu Historycznego im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie 619–621
Recenzje
623–653
Kronika naukowa
655–658
484 Total Views 1 Views Today