36, 1981, 1

sob1981-1

Prace poświęcone pamięci Romana Hecka, Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Uczonego, Kolegi i Przyjaciela
Bibliografia prac Romana Hecka – zestawiły W. Gładkiewicz i A. Skowrońska 1
J. Kaźmierczyk, Katedra wrocławska z X–XI wieku 19
W. Korta, W sprawie lokalizacji klasztoru ślężańskiego 27
K. Orzechowski, “Terra” w kronice Kosmasa 35
B. Zientara, Działalność lokacyjna jako droga awansu społecznego w Europie środkowej XII–XIV w. 43
K. Jasiński, Studia nad genealogią czeskich Dypoldowiców 59
A. Barciak, Biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska 69
B. Turoń, Formuła “datum per manus” w dokumentach Henryków Wrocławskich 77
S. Russocki, Monarchia i stany w Europie środkowej XIV wieku. Zarys problematyki 87
S. Bylina, Laicy w życiu kościelnym Czech schyłku XIV w. w świetle źródeł wizytacyjnych 95
I. Hlaváček, Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego królewskiego urzędu starościńskiego we Wrocławiu w czasach przedhusyckich 103
J. Spěváček, Bohemocentryzm i uniwersalizm Karola IV 117
H. Samsonowicz, Początki banków prywatnych w Polsce 127
A. Gąsiorowski, Husyty Abrahama Zbąskiego działalność publiczna 139
S. Solicki, Wiadomości geograficzne o Czechach w “Annales Poloniae” Jana Długosza 147
J. Drabina, Wrocławscy przyjaciele Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 153
L. A. Tyszkiewicz, Pojęcie narodowości i stosunki niemiecko-słowiańskie w średniowieczu w najnowszej historiografii 161
S. Michalkiewicz, Kontrowersyjne problemy dziejów ruchu robotniczego na górnym Śląsku do 1914 roku 171
R. Gelles, Stosunki demograficzne Wrocławia w latach I wojny światowej 177
K. Fiedor, Usuwanie na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy nazw miejscowości i określeń ze słowem “Piast” 183
Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zielona Góra, 22 września 1980 r. 193

 

207 Total Views 1 Views Today