36, 1981, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_2_src Source file
49
pdf Sobotka_36_1981_2_ocr OCR file
36
pdf Sobotka_36_1981_2 Table of contents
45

Author Title / Column Page
Małgorzata Kaganiec Ze studiów nad heraldyką Piastów Śląskich – Piastowie oleśniccy 197–218
Kazimierz Orzechowski “Terra” w śląskich źródłach narracyjnych do końca XIV wieku 219–242
Mieczysław Pater Śląskie odgłosy powstania listopadowego 243–265
Adam Galos Władze pruskie wobec obchodów rocznicy wiedeńskiej w 1883 r.  267–278
Janusz Gruchała Sprawa Śląska Cieszyńskiego w polityce i działalności PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego (1897-1918) 279–291
Marek Kazimierz Kamiński Walka KPCz o reorientację czechosłowackiej polityki zagranicznej wobec Polski (październik 1946 – luty 1947) 293–313
Recenzje
 315–348
Kronika naukowa
349–355
Nekrologi
Stanisław Solicki Bronisław Kocowski 2 V 1907 – 19 IX 1980 356–358
1821 Total Views 1 Views Today