36, 1981, 3

sob140sob139

Artykuły i studia materiałowe
T. Kulak, Śląsk – ognisko rewizjonizmu niemieckiego w okresie międzywojennym 361
W. Zieliński, Mobilizacja społeczna polskiego na Górnym Śląsku w obliczu groźby agresji hitlerowskiej 379
K. Fiedor, Ruch robotniczy przeciwko hitlerowskiej dyktaturze i agresji (1933-1939) 395
K. Jonca, Opozycja antyhitlerowska i ruch oporu na Śląsku w czasie II wojny światowej 411
J. Sobczak, Kampania wrześniowa w historiografii RFN i NRD 429
B. Drewniak, Hitlerowska agresja na Polskę w filmie Trzeciej Rzeszy 445
Artykuły recenzyjne i recenzje
Jeszcze o fundacji opactwa benedyktynów w Lubiniu – M. Cetwiński 455
J. Lodowski, Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze – S. Moździoch 463
Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945 – J. Janczak 466
L. Ratajczyk, Historia wojskowości – A. Nyrek 467
M. Kosyk, Listy 1880-1939 – R. Leszczyński 469
E. Mendel, Polacy w Opolu 1933-1939 – L. Smołka 471
W. Ogrodziński, Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie – L. Smołka 473
Z problemów integracji społeczno-politycznej na Górnym Śląsku przed II wojną światową – L. Smołka 475
F. Kapusta, Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi dolnośląskiej w latach 1945-1976 – S. Dąbrowski 479
Antoni Barciak, Zainteresowania humanistyczne studentów uczelni technicznych – Cz. Buczek 481
Stosunki polsko-niemieckie. Integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych – J. M. Kupczak 485
M. Kornecki, Złoty Stok. Srebrna Góra – J. Sakwerda 486
Informator gospodarka stawowa na Dolnym Śląsku w świetle materiałów zachowanych w Archiwach Państwowych we Wrocławiu i w Legnicy 1447-1943 r. – A. Nyrek 488
Polemika
O uczciwą postawę recenzenta – E. Mendel 491
Odpowiedź E. Mendlowi – M. Pater 492
Kronika naukowa
L. Smołka, Sprawozdanie z dyskusji nad “Zarysem dziejów Polski” 495
Nekrologi
Profesor doktor Henryk Zieliński 22 IX 1920 – 6 III 1981 498

 

309 Total Views 1 Views Today