36, 1981, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_3_src Source file
48 MB 75
pdf Sobotka_36_1981_3_ocr OCR file
27 MB 51
pdf Sobotka_36_1981_3 Table of contents
165 kB 79

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Teresa Kulak Śląsk – ognisko rewizjonizmu niemieckiego w okresie międzywojennym 361–378
Władysław Zieliński Mobilizacja społeczna polskiego na Górnym Śląsku w obliczu groźby agresji hitlerowskiej 379–393
Karol Fiedor Ruch robotniczy przeciwko hitlerowskiej dyktaturze i agresji (1933-1939) 395–409
Karol Jonca Opozycja antyhitlerowska i ruch oporu na Śląsku w czasie II wojny światowej 411–427
Janusz Sobczak Kampania wrześniowa w historiografii RFN i NRD 429–444
Bogusław Drewniak Hitlerowska agresja na Polskę w filmie Trzeciej Rzeszy 445–454
Artykuły recenzyjne i recenzje
455–490
Polemika
491–494
Kronika naukowa
Leonard Smołka Sprawozdanie z dyskusji nad “Zarysem dziejów Polski” 495–497
Nekrologi
Teresa Kulak Profesor doktor Henryk Zieliński 22 IX 1920 – 6 III 1981 498–500
554 Total Views 2 Views Today