36, 1981, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_4_src Source file
52
pdf Sobotka_36_1981_4_ocr OCR file
35
pdf Sobotka_36_1981_4 Table of contents
32

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Peter Heumos Organizacje rolnicze a odrodzenie narodowe w Czechach od schyłku XVIII w. do wyborów do Rady Państwa w 1891 r.  503–521
Marek Czapliński Z dziejów niemieckiej propagandy kolonialnej i morskiej na Śląsku przed I wojną światową 523–544
Stanisław Zahradnik Przejawy życia organizacyjnego Polaków w Czechosłowacji w latach 1920-1938 545–559
Janusz M. Kupczak Próby współpracy organizacji polonijnych w RFN 561–572
Marek Górny Wiek nowożeńców w parafii Radzionków w latach 1851-1870 573–578
Bogusław Sławomir Kunda Z polskich badań folklorystycznych na Śląsku Cieszyńskim : (Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji) 579–584
Artykuły recenzyjne i recenzje
585–636
Kronika naukowa
637–655
Nekrologi
Franciszek Hawranek Władysław Dziewulski (1904-1981) 656–657

 

521 Total Views 1 Views Today